Chào mừng đến với công ty CP Hàng Hải Tân Cảng miền Bắc (TCM) - Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ 24/7: 0912160283

Hoạt động lai dắt của đội tàu TCM tại cảng TC-HICT

21/06/2023
1109

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ lai dắt tàu biển tại Cảng Container QT Tân Cảng - Hải Phòng (TC-HICT), Công ty Hàng hải Tân cảng miền Bắc (TCM) luôn hướng tới mục tiêu hoàn thiện dịch vụ, đảm bảo hỗ trợ tàu mẹ cập và rời cảng an toàn, hiệu quả.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của đội tàu lai (gồm tàu Tân Cảng 99, Tân Cảng 86, Tân Cảng A8, Tân Cảng 62) tại cảng TC-HICT trong tháng 5, tháng 6/2023:

Hỗ trợ tàu SEASPAN FALCON (LOA 330m) vào ngày 29/05/2023

Hỗ trợ tàu CSCL EAST CHINA SEA (LOA 330m) vào ngày 31/05/2023

Hỗ trợ tàu CMA CGM RIO GRANDE (LOA 300m) vào ngày 05/06/2023

Hỗ trợ tàu ONE MAGDALENA (LOA 320m) vào ngày 18/06/2023

Hỗ trợ tàu YM UBIQUITY (LOA 333m) vào ngày 19/06/2023

Hỗ trợ tàu RHONE MAERSK (LOA 249m) vào ngày 20/06/2023