Chào mừng đến với công ty CP Hàng Hải Tân Cảng miền Bắc (TCM) - Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ 24/7: 0912160283

TCM hỗ trợ kéo cẩu cho sà lan SP389 cho cảng Nam Đình Vũ

01/02/2021
1895

Trong tháng 2/2021, tàu TC Princess kéo sà lan SP 389 vào trả cẩu ở cảng Nam Đình Vũ. Tàu Tân cảng A8 hỗ trợ sà lan chạy trong luồng từ phao “0” vào đến cảng Nam Đình Vũ cùng tàu TC Princess bàn giao cẩu cho cảng an toàn, hiệu quả.