Chào mừng đến với công ty CP Hàng Hải Tân Cảng miền Bắc (TCM) - Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ 24/7: 0912160283

Vận chuyển thiết bị từ cảng Chùa vẽ đi nước ngoài

29/03/2021
1976

Trong tháng 3, đội tàu TCM/TCO đã triển khai việc load out và vận chuyển các kiện hàng thiết bị trên sà lan SP389 từ cảng Chùa Vẽ đi nước ngoài. 

Cùng nhìn lại hình ảnh đội tàu TCM hỗ trợ các kiện hàng tại cảng Chùa vẽ và vận chuyển các kiện hàng dưới đây