Chào mừng đến với công ty CP Hàng Hải Tân Cảng miền Bắc (TCM) - Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ 24/7: 0912160283

Doanh nghiệp ủng hộ cho Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19

08/11/2021
1525

Sáng 4/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh từ đại điện Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Đây là số tiền được trích từ nguồn thu sản xuất kinh doanh và sự đóng góp của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong Công ty, trong đó có Công ty Hàng hải Tân cảng miền Bắc.